Wat is Loos?

De therapeut Anton Loos


MijzelfIn 2001 heb ik op HBO niveau de beroepsopleiding tot Paranormaal Therapeut aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid-Nederland (A.N.Z.N.) te Eindhoven met succes afgerond. De opleiding waar ik nu ook lesgeef aan de toekomstige lichting Paranormaal Therapeuten.

In september 2000 ben ik als aspirant-lid toegelaten bij de Vereniging van Additieve Genezers in Nederland. Een jaar later als volwaardig V.A.G.-lid ingeschreven onder registratienummer 174. Onlangs, per 1 juli 2011, is het V.A.G. samen met 2 andere paranormale therapeuten beroepsverenigingen opgegaan in "Het Verbond voor Nagtuurgeneeskundige Therapeuten". Voor nadere informatie over "Het Verbond" kunt u terecht op www.hetverbond.eu Door middel van een aantal jaarlijkse verplichte bij- en nascholingen en intervisieavonden wordt mijn kennis up to date gehouden, geoptimaliseerd en uitgebreid.

Als therapeut ben ik gehouden aan absolute geheimhouding met betrekking tot de informatie die beroepshalve aan mij wordt verstrekt.

Eventuele klachten over het functioneren van een therapeut aangesloten bij Het Verbond voor Natuurgeneeskundige Therapueten kunnen worden gemeld bij het Additief Medisch Tuchtcollege van voornoemde vereniging. Een kopie van het klachtenreglement is aanwezig in de wachtruimte van mijn praktijk. Zonodig kan voor nadere informatie contact opgenomen worden met voorgenoemde vereniging.

Ik ben als therapeut naast de beroepsvereniging Het Verbond aangesloten bij de overkoepelende beroepsorganisaties RING en RBNG.

Terug